Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
23. syyskuuta 2011
E-008446/2011
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Mitro Repo (S&D)

 Aihe: Schengen-säännöstön tulkinta
 Vastaus 

Suomessa Rajavartiolaitos on tiukentanut linjaansa Itämeren alueen laivaliikenteessä Venäjältä tulevien matkustaja-alusten kohdalla. Tiukentunut linja haittaa kertaviisumilla Venäjältä saapuvia turisteja, jotka eivät Helsingissä vierailtuaan pääse poistumaan laivasta koko loppumatkansa aikana, koska viisumi on jo käytetty Suomessa.

Rajavartiolaitos perustelee tiukempien ohjeiden käyttöönottoa tarkoituksella tukkia laittoman maahantulon mahdollistamia porsaanreikiä. Ruotsin ja Viron viranomaiset tulkitsevat Schengen-sääntöjä lievemmin.

Viisumikiistassa on aikalisä, kunnes Schengen-sääntöjen tulkintakysymys on saatu ratkaistua. Matkustajalautta M/S Princess Anastasian Venäjältä tulevat matkustajat saavat siis toistaiseksi jatkaa matkustamista Suomeen, Ruotsiin ja Viroon yhdellä viisumilla.

Pitkittyessään pattitilanne haittaa koko Itämeren alueen turismia. Schengen-valtioiden tulkintaerot väärentäisivät kilpailua ja synnyttävät uuden rajan Suomen sisälle Helsingin ja Maarianhaminan välille, Suomen ja Ruotsin välille, sekä ylimääräisen rajatarkastuksen Schengenin sisälle.

Tämän perusteella pyydän komissiota vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Onko komissio tietoinen matkustajalautta M/S Princess Anastasian tilanteesta?
2. Onko komissio ollut yhteydessä Suomen viranomaisiin sekä Rajavartiolaitokseen asian ratkaisemiseksi?
3. Mikä on komission kanta Schengen-rajasäännöstön kiistanalaiseen tulkintaan?
4. Tuleeko matkustajalautta M/S Princess Anastasian liikennöinti tulkita sisäraja- vai ulkorajaliikenteeksi?

 EYVL C 154 E, 31/05/2012
Päivitetty viimeksi: 28. syyskuuta 2011Oikeudellinen huomautus