Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
22. september 2011
E-008480/2011
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Alyn Smith (Verts/ALE)

 Om: Gennemsigtigheden af forskningsfinansiering
 Svar 

Kommissionen er formentlig bekendt med, at mange handelsorganisationer, tænketanke, ngo'er, velgørende organisationer og andre lobbygrupper i den offentlige debat har travlt med at udbrede deres synspunkter. Kommissionen er formodentlig også bekendt med, at mange af disse organisationer er partiske, men ofte vil præsentere deres forskning som upartisk, selv om den i realiteten er blevet finansieret af en særlig interessegruppe.

Debattens gennemsigtighed ville blive væsentlig øget, hvis enhver af disse aktører var forpligtet til at oplyse kilderne til finansieringen af deres forskning på forsiden af rapporten og i et klart angivet format på deres websted. Som en del af indsatsen for at øge gennemsigtigheden i lobbyvirksomhed har Kommissionen da overvejet at forpligte alle aktører, der deltager i den offentlige orienterende debat, det være sig for‑profit‑organisationer, handelsorganisationer eller medlemskabsorganisationer, til at afsløre deres finansieringskilder?

Forespørgslens originalsprog: ENEFT C 154 E af 31/05/2012
Seneste opdatering: 4. oktober 2011Juridisk meddelelse