Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
22 september 2011
E-008480/2011
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Alyn Smith (Verts/ALE)

 Angående: Insyn i forskningsfinansiering
 Svar 

Kommissionen känner säkert till att många branschorganisationer, tankesmedjor, icke‑statliga organisationer, välgörenhetsorganisationer och andra lobbygrupper aktivt sprider sina åsikter i den allmänna debatten. Kommissionen känner utan tvekan även till att många av dessa organisationer är partiska. Fastän de vill framställa sin forskning som opartisk har den i själva verket ofta finansierats av en viss intressegrupp.

Insynen i debatten skulle öka betydligt om det hade varit obligatoriskt för varje sådan aktör att ange källor till finansiering av sin forskning på framsidan av rapporten och på sin webbplats.Har kommissionen övervägt att som ett led i att öka insynen i lobbyverksamheten göra det obligatoriskt för de aktörer som är aktiva i den offentliga organisationen att, vare sig de är vinstdrivande organ, branschorganisationer eller medlemskapsorganisationer, uppge sina finansieringskällor?

Frågans originalspråk: ENEGT C 154 E, 31/05/2012
Senaste uppdatering: 29 september 2011Rättsligt meddelande