Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
17. lokakuuta 2011
E-009288/2011
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Mitro Repo (S&D) , Sari Essayah (PPE) , Ville Itälä (PPE) , Eija-Riitta Korhola (PPE) , Sirpa Pietikäinen (PPE) ja Satu Hassi (Verts/ALE)

 Aihe: Sosiaaliturvaa koskevat viiveet siirryttäessä EU-maasta toiseen
 Vastaus 

Nykyisissä EU-maiden sosiaaliturvaa koskevissa käytännöissä on puutteita muutettaessa EU-maasta toiseen.

EU-maissa sosiaaliturvajärjestelmästä poistaminen voi tapahtua suhteellisen nopeasti maasta pois muutettaessa. Siirryttäessä toiseen EU-maahan sosiaaliturvajärjestelmät eivät kuitenkaan aina pysty hyväksymään henkilöä järjestelmäänsä viipymättä.

Näin ollen eri EU-maiden sosiaaliturvajärjestelmien piiriin kuulumisen välille voi syntyä kohtuuttoman pitkä ajanjakso, jolloin henkilö ei kuulu minkään maan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin.

Useissa jäsenmaissa luvataan uuden sosiaaliturvajärjestelmän piiriin kuulumisen tapahtuvan esimerkiksi kuudessa viikossa.

Tällä hetkellä maasta toiseen siirtyvä EU-kansalainen voi joutua henkilökohtaisiin vaikeuksiin, jos hän ei kuulu minkään sosiaaliturvajärjestelmän piiriin.

1. Miten komissio seuraa kyseistä tilannetta?

2. Millaisilla toimenpiteillä komissio aikoo korjata kyseistä tilannetta?

3. Aikooko komissio kehittää eurooppalaisen sairaanhoitokortin kattavuutta kyseisissä tilanteissa?

 EYVL C 154 E, 31/05/2012
Päivitetty viimeksi: 8. marraskuuta 2011Oikeudellinen huomautus