Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
24. lokakuuta 2011
E-009553/2011
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Maria Badia i Cutchet (S&D) ja Andres Perello Rodriguez (S&D)

 Aihe: Pomacea insularum -vieraslajin esiintyvyys Ebro-joen alajuoksulla
 Vastaus 

Haitallinen vieraslaji pomacea insularum (tai omenakotilo), joka on vaivannut Ebro-joen alajuoksua vuodesta 2009 alkaen, aiheuttaa edelleen paljon tuhoja alueen ympäristölle ja riisinviljelylle, eikä Katalonian aluehallituksen ja Espanjan ympäristöministeriön viranomaisten valtavilla ponnistuksilla ole onnistuttu pysäyttämään lajin leviämistä. Syyskuussa 2009 otetun näytteen mukaan kyseisen vieraslajin populaatio ylitti jo 50 000 yksilön rajan, ja vuotta myöhemmin otetun näytteen mukaan populaation koko oli jo 150 000 yksilöä.

Euroopan komission asiantuntijat ovat jo voineet tutustua paikan päällä ongelman laajuuteen sekä Katalonian ja Espanjan viranomaisten toteuttamaan torjuntasuunnitelmaan sisältyviin toimenpiteisiin. Omenakotilon sietämättömän suuri esiintyvyys joen alajuoksulla merkitsee sitä, että ensimmäistä kertaa Euroopan unionissa on uusi haitallinen vieraslaji, jonka tehokas lisääntyminen ja kyky vastustaa kasvinsuojelukäsittelyjä muodostavat uhan koko unionin alueelle.

Sekä IUCN:n luettelossa että DAISIE-järjestelmässä tunnistetaan pomacea canaliculata yhdeksi haitallisimmista vieraslajeista, mutta niissä ei eritellä pomacea insularum ‑lajin haitallisia ominaisuuksia (tai yleensä nämä sekoitetaan). Pomacea insularum kuuluu samaan heimoon kuin canaliculata mutta sitä ei ole erityisesti luetteloitu. Näin ollen omenakotiloa ei ole luetteloitu maantieteellisesti unionin alueella esiintyväksi haitalliseksi vieraslajiksi siitä huolimatta, että sitä esiintyy tällä hetkellä Ebro-joen alajuoksulla.

Euroopan parlamentti on pyytänyt useaan otteeseen komissiota antamaan lopullisen sysäyksen haitallisia vieraslajeja koskevalle EU:n strategialle, joka täydessä toimintavalmiudessaan olisi voinut olla myös yksi keino torjua tätä haitallista vieraslajia. Näin ollen halutaan kysyä seuraavaa:

1. Voisiko komissio selittää, miten se on tähän asti seurannut haitallisen vieraslajin omenakotilon tilannetta Ebro-joen alajuoksulla? Miten komissio on pyrkinyt toteuttamaan torjuntasuunnitelmaa yhteistyössä alueviranomaisten kanssa?
2. Mitä unionin rahoitusvälineitä komissio katsoo voivansa soveltaa ympäristöalan rahoitusvälineen lisäksi edistääkseen haitallisen vieraslajin torjuntaa ympäristön suojelemiseksi ja tukeakseen riisialaa?
3. Aikooko komissio pyytää tarkistamaan IUCN:n ja DAISIE-järjestelmän luetteloita niin, että niihin lisätään insularum-lajin erityispiirteet ja sen uusi maantieteellinen esiintyvyys EU:n alueella?

Kysymyksen alkukieli: ESEYVL C 168 E, 14/06/2012
Päivitetty viimeksi: 11. marraskuuta 2011Oikeudellinen huomautus