Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
9. maaliskuuta 2012
E-002748/2012
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Tanja Fajon (S&D) , Libor Rouček (S&D) , Emine Bozkurt (S&D) , Emer Costello (S&D) , Mitro Repo (S&D) ja Kristian Vigenin (S&D)

 Aihe: ACTA-sopimuksen ratifiointi allekirjoittajajäsenvaltioissa ennen asian käsittelyä Euroopan parlamentin asiasta vastaavissa valiokunnissa ja sitä seuraavaa päätöksentekoa
 Vastaus 

22 jäsenvaltiota ja komissio allekirjoittivat 26. tammikuuta 2012 väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen (ACTA), jonka eri jaksojen voimaantulo edellyttää sekä Euroopan parlamentin suostumusta että ratifiointia kansallisissa parlamenteissa, koska sopimus on jaetun toimivallan sopimus.

Asiantuntijoiden, kansalaisyhteiskunnan ja kansainvälisten valtioista riippumattomien järjestöjen laajojen julkisten protestien vuoksi monet jäsenvaltiot (kuten Slovenia, Puola, Tšekin tasavalta, Bulgaria ja Latvia) aikovat joko keskeyttää ratifiointiprosessin tai lykätä sitä.

Parlamentin viestinnän pääosaston sisäisessä muistiossa todetaan, että ACTA-sopimus ei voi tulla voimaan, jos useat jäsenvaltiot jättävät sopimuksen ratifioimatta.

EU:n tasolla ei ole toistaiseksi annettu mitään ilmoitusta siitä, mitä tapahtuu, jos useat jäsenvaltiot jättävät sopimuksen ratifioimatta tai lykkäävät sopimuksen ratifiointia.

Koska edellä mainittu vaikuttaa merkittävästi Euroopan parlamentin rooliin, Euroopan parlamentissa käytävään keskusteluun sekä siihen, antaako parlamentti ACTA-sopimusta koskevan suostumuksensa,

1. Voiko komissio vahvistaa, että ratifioimatta jättäminen tai ratifioinnin lykkääminen vähentävät ACTA-sopimuksen oikeudellista tehokuutta ainakin teollis- ja tekijänoikeuksien rikosoikeudellista täytäntöönpanon yhteydessä?

2. Voiko komissio ilmoittaa virallisen kantansa, joka koskee oikeudellisia kysymyksiä ja ACTA-sopimuksen ratifiointia ja ratifioimatta jättämistä yksittäisissä jäsenvaltioissa?

3. Jos jotkut jäsenvaltiot lykkäävät ACTA-sopimuksen ratifiointia tai jättävät sen ratifioimatta, aikooko komissio antaa teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon valvontaa koskevan tarkistetun EU:n lainsäädäntöehdotuksen, jotta voidaan määrittää tarvittavat ilmaisunvapautta sekä henkilökohtaisen käytön ja henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa koskevat takeet sen mukaisesti, mitä parlamentti on pyytänyt päätöslauselmissaan P7_TA(2010)0432 ja P7_TA(2010)0317?

Kysymyksen alkukieli: ENEYVL C 240 E, 21/08/2013
Päivitetty viimeksi: 20. maaliskuuta 2012Oikeudellinen huomautus