Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
20. huhtikuuta 2012
E-004125/2012
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Hannu Takkula (ALDE) ja Mitro Repo (S&D)

 Aihe: Eurooppa-koulun budjetista ja tulevaisuudesta
 Vastaus 

Eurooppa-kouluun liittyvät kysymykset ovat olleet säännöllisin väliajoin Euroopan parlamentin ja erityisesti sen kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan käsittelyssä. Viimeisten kuukausien aikana monet parlamentin jäsenet ovat saaneet huolestuneita viestejä Eurooppa-koulun asianosaisilta, sekä opettajilta että oppilaiden vanhemmilta. Viesteissä on sama, huolestuttava teema: koulujen oppilasmäärä kasvaa kovaa vauhtia mutta koulujen käyttöbudjetit eivät; luokkakoot ja opetusryhmät suurenevat mutta avustavien opettajien määrää jopa vähennetään ja ainevalintoja supistetaan.

On ymmärrettävää, että näinä aikoina säästöjä haetaan julkishallinnon eri kohteista. On kuitenkin väärin ajatella, että Eurooppa-koulu voisi jatkuvasti kasvattaa oppilasmääränsä – mihin se tuntuu olevan pakotettu – ilman että sille osoitetaan riittäviä varoja laadukkaan opetuksen järjestämiseen.

Tiedustelemmekin nyt komissiolta, mikä on sen lyhyen sekä pitkän aikavälin suunnitelma koskien Eurooppa-koulua ja sen budjettia? Onko komissio sitä mieltä, että budjetin tulisi olla suhteessa koulun oppilasmäärään? Koska Eurooppa-koulun pääidea on opetuksen antaminen kaikille oppilaille heidän äidinkielellään, mitä komissio aikoo tehdä, jotta tämä turvataan nyt ja jatkossa?

 EYVL C 247 E, 28/08/2013
Päivitetty viimeksi: 7. toukokuuta 2012Oikeudellinen huomautus