Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
7. syyskuuta 2012
E-007954/2012
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Mitro Repo (S&D)

 Aihe: Euroopan taloutta ja kulttuuria kohtaava väestökatastrofi
 Vastaus 

Vuoteen 2060 mennessä joka kolmas eurooppalainen on yli 65-vuotias. Syntyvyys on lähes kaikissa Euroopan maissa alle väestömäärän ennallaan pitävän arvon. Väestörakenteen muutos on seurausta 40 vuotta jatkuneesta alhaisesta syntyvyydestä.

Ikääntyvä Eurooppa on menettämässä taloudellisen ja kulttuurisen asemansa. Ikääntyminen lisää julkisia menoja samalla kun veronmaksajien määrä vähenee. Eurooppalaiseen yhteiskuntaan kohdistuu haasteita, koska sen työvoiman, eläkejärjestelmien ja terveydenhuoltopalvelujen on mukauduttava uusiin tarpeisiin ja uusiin taloudellisiin realiteetteihin. Eurooppa ei ole vielä varautunut tästä seuraavaan taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kestävyyskuiluun.

Euroopan ulkopuoliset maat ovat viime vuosina tulleet tietoisiksi siitä, miten katastrofaalinen vaikutus väestön ikärakenteen muutoksilla voi olla talouteen ja yhteiskuntaan. Ne ovatkin ryhtyneet toteuttamaan laadullisesti uusia ja radikaaleja poliittisia toimia.

Vuosi 2012 on aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi. Alueiden komitea on pyrkiessään tukemaan paikallis- ja alueviranomaisia näiden ponnisteluissa väestörakenteen muutosten hallitsemiseksi laatinut tutkimuksen ”Active ageing: local and regional solutions”. Komissio on lisäksi vuonna 2005 antamassaan vihreässä kirjassa ”Kohti väestörakenteen muutoksia: uusi solidaarisuus sukupolvien välillä” ehdottanut kokonaisvaltaista lähestymistapaa ”aktiivisen ikääntymisen edistämiseksi”.

1. Aikooko komissio julkaista vihreän kirjan kestävästä ikääntymispolitiikasta?

2. Aikooko komissio julkaista vihreän kirjan tai toteuttaa muita toimia syntyvyyden lisäämiseksi Euroopassa?

3. Pohtiiko komissio strategioita, toimintasuunnitelmia ja/tai erityisohjelmia Euroopan talouteen ja kulttuuriin kohdistuvan väestökatastrofin lieventämiseksi?

Kysymyksen alkukieli: ENEYVL C 308 E, 23/10/2013
Päivitetty viimeksi: 21. syyskuuta 2012Oikeudellinen huomautus