Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
27. syyskuuta 2012
E-008617/2012
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Mitro Repo (S&D)

 Aihe: Työtaisteluoikeuden turvaaminen kansainvälisen normiston mukaisesti
 Vastaus 

EU:n tuomioistuimen antamat tuomiot (erityisesti Viking ja Laval) ovat herättäneet paljon kritiikkiä siitä, että EU:n taloudelliset perusvapaudet menevät sosiaalisten oikeuksien edelle. Asiantilaa selkeyttääkseen komissio antoi maaliskuussa 2012 ehdotuksen ns. Monti II -asetukseksi, jonka mukaan palvelujen tarjoamisen vapaus sekä sijoittautumisvapaus ovat yhdenvertaisia työtaisteluoikeuden kanssa.

Asetusehdotusta kritisoitiin muun muassa siitä, ettei se tarpeeksi selkeästi ilmaise tavoitetta muuttaa vallitsevaa oikeustilaa, vaan toteutuessaan vain vahvistaisi nykyisen käytännön. Lisäksi EU:n oikeuskäytännön on katsottu olevan kansainvälisen työoikeuden periaatteiden vastaista erityisesti mitä tulee työtaistelutoimenpiteiden suhteellisuusarviointiin.

Kansallisten parlamenttien antamien toissijaisuuslausuntojen ylitettyä vaaditun kynnysarvon asetusehdotus palautui komissioon uudelleenarvioitavaksi. Myöhemmin komissio ilmoitti vetävänsä ehdotuksensa takaisin.

1. Mitä toimenpiteitä komissio harkitsee työtaisteluoikeuden turvaamiseksi taloudellisiin vapauksiin nähden Monti II -asetuksen kaaduttua?

2. Aikooko komissio esittää kansainvälisen työoikeuden vaatimukset täyttävää lainsäädäntöehdotusta, jossa tunnustetaan työmarkkinaosapuolten itsenäisyys ja liikkumavara sekä vain rajoitettu mahdollisuus tuomioistuimen oikeudelliseen tarkasteluun?

3. Mitä mieltä komissio on määräenemmistöllä päätettävistä, SEUT-sopimuksen 26 artiklan 3 kohdan mukaisista ja EU:n instituutioita sitovista suuntaviivoista työtaisteluoikeuden kunnioittamiseksi kansainvälisen normiston mukaisesti? Harkitseeko komissio suuntaviivojen ehdottamista?

 EYVL C 287 E, 03/10/2013
Päivitetty viimeksi: 18. lokakuuta 2012Oikeudellinen huomautus