Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
25 januari 2013
E-000772-13
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Judith Sargentini (Verts/ALE) , Sandrine Bélier (Verts/ALE) , Bart Staes (Verts/ALE)

 Betreft:  Neutraliteit op het net en de uitspraken van commissaris Kroes in Libération
 Antwoord(en) 

In een op 16 januari 2013 in de Franse krant Libération verschenen artikel verklaart commissaris Kroes een initiatief voor te stellen dat internetproviders het recht geeft goedkopere maar beperktere internetdiensten aan te bieden. Daarmee zouden bepaalde sites ontoegankelijk worden.

Bij diverse gelegenheden heeft het Parlement verklaard groot belang te hechten aan waarborging van neutraliteit op het net, onder meer in zijn resolutie van 26 oktober 2012 inzake het voltooien van de digitale interne markt(1).

1. Kan de Commissie bevestigen of zij van plan is een nieuw initiatief te nemen dat gevolgen heeft voor de vrijheid op internet, zoals commissaris Kroes verklaart in bovengenoemd opinieartikel in het Franse dagblad Libération?

2. Kan de Commissie bevestigen of zij overweegt om internetproviders onder bepaalde voorwaarden internetdiensten met beperkte inhoud te laten aanbieden (zowel voor mobiel als voor vast internet)?

3. Zo ja, is het de Commissie bekend dat het Parlement diverse resoluties heeft aangenomen waarin deze interpretatie van de internetmarkt volstrekt wordt afgewezen? Hoe denkt de Commissie een dergelijk voorstel in overeenstemming te brengen met deze resoluties?

4. Wordt het verbod op schending van neutraliteit op het net dat geldt in sommige lidstaten of dat sommige lidstaten beogen in te voeren geraakt of ingeperkt door dit voorstel van de Commissie?

5. Heeft de Commissie onderzocht of de door haar beoogde maatregelen gevolgen hebben voor innovatie op het gebied van internetdiensten? Zo ja, is zij bereid de uitkomsten van dit onderzoek te delen met het Parlement?

6. Is de Commissie bereid de uitspraken van commissaris Kroes in Libération te herroepen?

7. Wanneer kan het Parlement een initiatief tegemoet zien waarmee de Commissie de neutraliteit op het net inbedt in Europese wetgeving?

(1) 2012/2030(INI) — Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0468.

Oorspronkelijke taal van de vraag: ENPB C 354 E van 04/12/2013
Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2013Juridische mededeling