Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
21. helmikuuta 2013
E-001902-13
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Mitro Repo (S&D)

 Aihe:  Nuohous, kilpailupolitiikka ja sisämarkkinat
 Vastaus 

Euroopan unionin kilpailupolitiikan tavoitteena on, ettei kilpailua vääristetä sisämarkkina-alueella. Kilpailupolitiikka pyrkii takaamaan sen, että samat säännöt koskisivat kaikkia sisämarkkina-alueella toimivia yrityksiä ja yrittäjiä.

Suomessa nuohousalalla on yhä käytössä enimmäkseen piirinuohousjärjestelmä. Nuohous ei siten ole vapautettu kilpailulle.

Saksa purki vuoden 2013 vaihteessa 1930-luvulta voimassa olleen alueellisen nuohousmonopolijärjestelmänsä. Nykyään myös ulkomaalaisten nuohoojien ammatinharjoittaminen on sallittu.

Vaikka nuohousalasta ei ole säädetty Euroopan unionin tasolla, se ei tarkoita, etteivätkö yhteiset kilpailulainsäädännön periaatteet pätisi kaikkialla sisämarkkina-alueella.

Nuohousalan vapauttaminen kilpailulle olisi luonnollinen osa EU:n sisämarkkinoiden tavoitetta tavaroiden ja palveluiden vapaasta liikkumisesta.

Komissio on jo ottanut nuohousasiaan kantaa aiemmin kirjallisissa kysymyksissä (P-0966/04(1)) sekä (P-1377/99(2)).

1. Onko komissio aikeissa ehdottaa yhdenmukaistavaa lainsäädäntöä nuohousalalle? 2. Onko komissio tietoinen Suomen nuohousalan tilanteesta ja sääntelystä, ja täyttääkö se komission mukaan EU:n kilpailupolitiikan vaatimukset?

(1) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2004-0966+0+DOC+XML+V0//FI
(2) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-1999-1377+0+DOC+XML+V0//FI

 EYVL C 371 E, 18/12/2013
Päivitetty viimeksi: 8. maaliskuuta 2013Oikeudellinen huomautus