Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
25. helmikuuta 2013
E-002049-13
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Mitro Repo (S&D)

 Aihe:  Eurooppalainen hevosenlihaskandaali
 Vastaus 

Pakastetuotteita valmistavan Finduksen rutiinitarkastuksissa tekemän löydön seurauksena useat elintarvikevalmistajat ympäri Eurooppaa ovat viime päivinä raportoineet, etteivät heidän kuluttajille myymänsä tuotteet vastaa tuoteselostetta. Monissa tapauksissa kyse on ollut siitä, että tuote on sisältänyt naudanlihan sijaan hevosenlihaa. Keskusteluissa on käynyt ilmi, että eri Euroopan maissa kuolee vuosittain useita tuhansia hevosia enemmän kuin mitä viralliset tilastot osoittavat. Suurin osa näistä hevosista kuolee tai lopetetaan muualla kuin teurastamossa.

Hevosten teurastamoon vientiä rajoittavat muun muassa hevosenlihan alhainen tuottajahinta sekä pitkät ja kalliit kuljetusmatkat. Teurastuksen esteenä voi myös olla hevosen rekisteröimättömyys tai sen saama lääkitys. Usein myöskään teurastamon tilittämä hinta ei korvaa edes hevosen tuontikuluja teurastamoon.

Tilannetta pahentaa lisäksi se, että tilalla kuollut tai lopetettu hevonen on EU:n sivutuoteasetuksen ((EY) N:o 1774/2002) mukaan riskiluokan 2 jätettä, ja jätehuoltovastuu hevosen raadosta kuuluu monissa jäsenmaissa jätteen haltijalle.

Tästä syystä monet omistajat ovat kiinnostuneita joko hautaamaan raadon itse tai myymään sen yrittäjälle, joka kuljettaa ruhon muualle jatkojalostettavaksi. Koska kukaan ei valvo tätä toimintaa, on todennäköistä että hevosia kuljetetaan laittomasti globaalin elintarviketeollisuuden raaka-aineeksi.

1. Koska komission asetuksen (EY) N:o 504/2008 mukaan kaikilla EU:n alueella olevilla hevosilla on oltava tunnistusasiakirja ja hevosista on tallennettava tietokantaan esimerkiksi hevosen syntymäajankohta ja ilmoitettu kuolinpäivä, miten on mahdollista, että Euroopassa katoaa vuosittain tuhansia hevosia jäljettömiin?

2. Millaisin keinoin komissio aikoo taata, että omistajilla on edellytykset joko hevosen turvalliseen teurastukseen tai kansanterveyden kannalta muuhun turvalliseen loppusijoitusvaihtoehtoon?

3. Aikooko komissio selvittää, minne eurooppalaiset kuolleet hevoset päätyvät ja kuinka paljon näistä hevosista päätyy esimerkiksi elintarviketeollisuuden käyttöön ja kuluttajille suunnattujen elintarvikkeiden raaka-aineiksi?

 EYVL C 372 E, 19/12/2013
Päivitetty viimeksi: 14. maaliskuuta 2013Oikeudellinen huomautus