Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
21 marca 2013 r.
E-003276-13
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu
Erik Bánki (PPE) , Alajos Mészáros (PPE) , Csaba Sógor (PPE) , Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE) , Petru Constantin Luhan (PPE)

 Przedmiot:  Program „Lepszy Internet dla dzieci”
 Odpowiedź 

Planowany unijny program „Lepszy Internet dla dzieci” (stanowiący część programu „Bezpieczniejszy Internet”) jest obecnie bardzo zagrożony. Rozporządzenie w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” dotyczy głównie rozwiązań technicznych i utworzenia infrastruktur. Uważamy jednak, że jest niezwykle ważne, aby utrzymać szkolenia i działania podnoszące świadomość w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Niestety w rozporządzeniu w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” przewidziano minimalny budżet na kontynuowanie programu „Bezpieczniejszy Internet”. Wielomiliardowe inwestycje mogą więc spełznąć na niczym, a młodzież nadal nie będzie umiała bezpiecznie korzystać z Internetu.

Dlatego też niezwykle ważne jest, aby przeznaczyć budżet w wysokości 30 mln EUR rocznie, czyli ogółem 210 mln EUR w okresie finansowania 2014-2020, na kontynuację i upowszechnianie programu „Bezpieczniejszy Internet” we wszystkich 27 państwach członkowskich oraz w krajach, które czekają na przyjęcie do UE. Podnoszenie umiejętności cyfrowych wśród dzieci i młodzieży ma szczególne znaczenie. Unijne gorące linie i telefony zaufania powinny nadal działać, aby nieść pomoc cierpiącym dzieciom i młodym ludziom.

W świetle powyższego, ile wynosi budżet proponowany na kontynuację programu „Bezpieczniejszy Internet” i przyszłego programu „Lepszy Internet dla dzieci”?

Czy jest prawdą, że Komisja zamierza zmniejszyć z 75 % do 50 % fundusze przeznaczone na centra bezpiecznego Internetu?

Czy jest prawdą, że program będzie finansowany dopiero od października 2014 r., co oznacza zawieszenie wsparcia przez wiele miesięcy?

Czy jest prawdą, że umowy podpisane przez 27 państw członkowskich na okres od 2013 r. do początku 2014 r. nie będą mogły zostać w pełni zrealizowane, ponieważ budżet został częściowy wyczerpany?

Czy według Komisji istnieje możliwość ponownego przeznaczenia 10 % kwot, które planowano przeznaczyć na sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe i programy, na finansowanie edukacji i podnoszenia świadomości, a także na operacje związane z gorącymi liniami i telefonami zaufania?

Oryginalny język pytania: ENDz.U. C 12 E z 16/01/2014
Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2013Informacja prawna