Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
25. huhtikuuta 2013
E-004642-13
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Mitro Repo (S&D)

 Aihe:  Romanien syrjinnän jatkuminen Euroopan unionin jäsenvaltioissa
 Vastaus 

Useat ihmisoikeusjärjestöt ovat todenneet, ettei Euroopan unioni tee riittävästi romanien syrjinnän lopettamiseksi jäsenvaltioissaan.

EU:n jäsenvaltioissa asuu noin kuusi miljoonaa romania, joista joidenkin tilastojen mukaan jopa kahdeksan kymmenestä elää köyhyydessä ja vain yhdellä seitsemästä on edes toisen asteen koulutus.

Romaneihin kohdistetut ihmisoikeusloukkaukset vaihtelevat yleisestä syrjinnästä yhteiskunnassa aina pakkohäätöihin ja väkivaltaisiin hyökkäyksiin. Romanit ovat räikeästi aliedustettuina kaikilla yhteiskunnan aloilla.

Syrjinnän salliminen on vastoin EU-lainsäädäntöä. Euroopan unioni on arvoyhteisö, joka perustuu vapauden, demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Syrjintä kielletään vuoden 2 000 rasismi‐ ja työsyrjintädirektiivien nojalla sekä vuoden 2009 EU:n perusoikeuskirjassa. Euroopan unionin liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimuksen sopimusosapuoleksi on vireillä.

Kansainvälisten sekä unionin omien ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti jäsenvaltioiden viranomaiset ja poliisi ovat velvoitettuja ehkäisemään sekä tutkimaan romaneihin kohdistuneita iskuja ja väkivallantapauksia tehokkaasti.

1. Katsooko komissio, että se on tehnyt riittävästi romanien syrjinnän lopettamiseksi?

2. Katsooko komissio, että EU:n jäsenvaltiot ovat tehneet riittävästi romanien syrjinnän lopettamiseksi?

3. Mitä uusia toimia komissio aikoo toteuttaa romaneihin kohdistuvan syrjinnän poistamiseksi unionin alueella?

4. Mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä niiden jäsenvaltioiden kohdalla, joissa on voimassa romaneja syrjivää lainsäädäntöä ja/tai käytäntöjä?

 EYVL C 35 E, 06/02/2014
Päivitetty viimeksi: 14. toukokuuta 2013Oikeudellinen huomautus