Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
7. toukokuuta 2013
E-004972-13
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Mitro Repo (S&D)

 Aihe:  Pohjoisten alueiden erityisolosuhteiden huomioiminen rautatiesektorilla
 Vastaus 

Komission ehdotus neljännestä rautatiepaketista uudistaa rautatiesektoria lainsäädännön kautta. Erityisolosuhteita ei kuitenkaan ole otettu huomioon Suomen kaltaisissa harvaanasutuissa ja talviolosuhteiltaan hankalasti liikennöitävissä maissa.

Komissio keskittyy neljättä rautatiepakettia koskevassa ehdotuksessaan kilpailun avaamiseen Keski‐ ja Länsi-Euroopan tiheän rataverkon näkökulmasta. Rajat ylittävä junaliikenne tuo merkittäviä etuja Keski-Euroopan maille. Samaan aikaan komissio näyttää sulkevan pois kokonaan perifeeriset alueet, kuten Suomen. Näissä harvaan asutuissa maissa liiketoimintaympäristö, rataverkon luonne (mm. muista EU-maista poikkeava raideleveys) ja tekniset vaatimukset eroavat merkittävästi tiheään asuttujen ja ilmastollisesti suotuisimpien Keski‐ ja Länsi-Euroopan maista.

Suomen kannalta uudistuksessa vaarana on, että vähän liikennöidyt alueet jäisivät kokonaan ilman kilpailua, kun aiemmin näiden syrjäseutujen liikenne on varmistettu valtio-omisteisen yhtiön kannattavilla yhteyksillä tekemällä voitolla. Maantieteellisistä syistä ja rataverkon erilaisuudesta johtuen uusien toimijoiden tulo markkinoille on todennäköisesti rajallinen eikä Suomi hyödy kansainvälisen liikenteen synergiaeduista. Suomessa on ylläpidettävä myös jatkossa laajaa rataverkkoa palveluiden varmistamiseksi koko maassa.

1. Millaisia vaikutuksia ehdotetuilla uudistuksilla on Suomen kaltaisille perifeerisille jäsenvaltioille? Miten komissio aikoo varmistaa, että vaikutukset eivät ole haitallisia hallinnollisen taakan, liiketoimintamahdollisuuksien tai teknisten vaatimusten suhteen?

2. Miten komissio aikoo varmistaa kolmansiin maihin suuntautuvien junayhteyksien (kuten Suomen ja Venäjän välisen liikenteen) ylläpidon ja näistä maista tulevan epäterveen kilpailun estämisen?

 EYVL C 80 E, 19/03/2014
Päivitetty viimeksi: 23. toukokuuta 2013Oikeudellinen huomautus