Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română (selecţionat)
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Întrebări parlamentare
6 iunie 2013
E-006475-13
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Comisiei
Articolul 117 din Regulamentul de procedură
Minodora Cliveti (S&D)

 Subiect:  Necesitatea creării pieței europene unitare a calificărilor profesionale, un pandant indispensabil al pieței unice europene a muncii
 Răspuns(uri) 

Una dintre principalele probleme europene este crearea pieței unice a muncii, care ar duce în mod categoric la crearea unui sistem global, eficient de folosire a forței de muncă pregătite în statele membre potrivit specializării acesteia, dar și a nevoii specifice de cadre calificate în domenii de interes pentru fiecare stat membru.

1. Având în vedere acest deziderat, nu consideră Comisia că s-ar impune crearea unei piețe unitare europene a calificării forței de muncă, care să ajute statele membre să se asigure că pregătirea profesională a forței de muncă a fiecărui stat, instruirea tinerilor, în special, este făcută în așa fel încât forța de muncă „europeană” astfel calificată să își găsească debușeu pe piața europeană unică a muncii?

2. Nu consideră Comisia că ar trebui să fie acordată o atenție sporită anticipării nevoilor pieței forței de muncă europene, pentru evitarea calificărilor inutile sau greu de utilizat, indiferent de statul în care aceste calificări se produc?

3. Ce măsuri crede Comisia că ar putea lua pentru a evita risipa de bani și creier, mai ales în rândul tinerilor, care se produce, din păcate, la nivelul multor state membre, ceea ce duce la crearea de șomeri cu diplome inutilizabile?

 JO C 47 E din 19/02/2014
Ultima actualizare: 18 iunie 2013Notă juridică