Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
17 lipca 2013 r.
E-008771-13
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu
Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE)

 Przedmiot:  Masowe wymieranie pszczół
 Odpowiedź 
Obecnie alarmującym problemem jest wzrastające zjawisko masowego wymierania pszczół. Jedną z przyczyn odpowiedzialną za śmierć tych owadów są pestycydy pochodzące z grupy neonikotynoidów. Znajdują się one w środkach owadobójczych, używanych do zaprawiania nasion. W styczniu 2013 Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności uznał, że te pestycydy przekraczają akceptowalne ryzyko dla pszczół. Okazało się, iż pierwotne badania, prowadzone przez producentów środków mających na celu ochronę roślin, są błędne. W związku z tym, proszę o odpowiedź:
Kiedy przewiduje się ukończenie badań nad grupą pestycydów – clothianidinem, imidaclopridem i thiamethoxamem? Na jakim stopniu zaawansowania obecnie są badania dotyczące ich szkodliwości dla pszczół?
Dlaczego został zaproponowany tak długi okres oczekiwania wprowadzenia zakazu stosowania ww. pestycydów – dopiero od 1 grudnia 2013 r.?
Czy Komisja zamierza podjąć kwestie monitorowania pszczelarstwa, w tym przeprowadzenia miarodajnych badań na temat ilości rodzin pszczelich oraz ich stanu zdrowotnego?
Czy w przyszłych latach Komisja przewiduje zwiększenie budżetu na wspieranie rozwoju rodzin pszczelich? Drastyczne zmniejszenie się populacji pszczół przekłada się na redukcję zapylenia, a to powoduje obniżenie ilości zbiorów i wzrost cen.
Czy Komisja zamierza podjąć w najbliższym czasie konsultacje z odpowiednimi organizacjami, reprezentującymi pszczelarzy w celu omówienia aktualnej sytuacji pszczół?
 Dz.U. C 87 E z 26/03/2014
Ostatnia aktualizacja: 4 września 2013Informacja prawna