Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
24 września 2013 r.
E-010868-13
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu
Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE)

 Przedmiot:  Wystąpienie holenderskiego ministra pracy i polityki społecznej w dniu 10.9.2013
 Odpowiedź 

Holenderski minister pracy i polityki społecznej Lodewijk Asscher zapowiedział, iż zbada wpływ emigracji zarobkowej na lokalny rynek pracy, by przekonać w ten sposób Komisję Europejską do walki z napływem taniej siły roboczej z Europy Wschodniej, szczególnie chodzi o emigrantów z Bułgarii, Rumunii i Polski. Minister twierdzi, że emigranci pracują dłużej niż pozwalają na to przepisy, są zatrudniani przez wątpliwe agencje pracy i za stawki, które określił mianem „płacowego dumpingu”. Na łamach holenderskich mediów minister Asscher zapowiedział, że wspólnie z Danią i Wielką Brytanią będzie problem nagłaśniał aż coś się zmieni.

Takie zachowanie holenderskiego ministra godzi w przyjętą w Maastricht Wspólnotową Kartę podstawowych praw socjalnych, która określa prawa przysługujące wszystkim pracownikom w Unii, czyli m.in.: prawo swobodnego poruszania się, prawo do godziwej zapłaty, lepszych warunków pracy i ochrony socjalnej. Karta obowiązuje wszystkie kraje Unii Europejskie, zatem także i Holandię.

To nie pierwsze wystąpienie przedstawiciela holenderskiego rządu godzące w prawa obywateli Unii Europejskiej. W styczniu 2012 r. na łamach prasy holenderski minister spraw socjalnych i zatrudnienia udzielił wywiadu, w którym podważył zasadę równego traktowania obywateli Unii Europejskiej. W związku z powyższym chciałabym zapytać czy:
Komisja podjęła działania mające na celu wyjaśnienie obecnej sytuacji? Jeśli tak, to jakie?
Jeśli Komisja nie podjęła żadnych działań, to kiedy i w jaki sposób zamierza przeciwdziałać tego rodzaju wystąpieniom reprezentanta holenderskiego rządu, noszącym znamiona dyskryminacji obywateli Unii pochodzących z Europy Wschodniej?
Czy Komisja zamierza rozpocząć procedurę zmierzającą do pociągnięcia do odpowiedzialności za naruszanie przez holenderski rząd przepisów, obowiązujących we wszystkich państwach członkowskich?
Jakie inne środki nacisku ma zamiar zastosować Komisja wobec holenderskiego rządu, by podobne akty nierównego traktowania obywateli Unii się nie powtórzyły?
 Dz.U. C 206 z 02/07/2014
Ostatnia aktualizacja: 15 października 2013Informacja prawna