Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română (selecţionat)
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Întrebări parlamentare
7 noiembrie 2013
E-012620-13
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Comisiei
Articolul 117 din Regulamentul de procedură
Minodora Cliveti (S&D)

 Subiect:  Definiție — Cetățean european
 Răspuns(uri) 

Tratatul consolidat al UE definește la articolul 9 noțiunea de cetățean european:

„Este cetățean al Uniunii orice persoană care are cetățenia unui stat membru. Cetățenia Uniunii nu înlocuiește cetățenia națională, ci se adaugă acesteia”.

De asemenea, art. 20 din Tratatul de funcționare a UE face precizări în legătură cu cetățenia europeană:

„(1) Se instituie cetățenia Uniunii. Este cetățean al Uniunii orice persoană care are cetățenia unui stat membru”.

Același articol stabilește drepturile cetățenilor europeni, între care dreptul la libera circulație:
(2) Cetățenii Uniunii au drepturile și obligațiile prevăzute în tratate. Aceștia se bucură, printre altele, de:
(a) dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre.

Art. 26 din tratat definește piața internă europeană:

„(1) Uniunea adoptă măsurile pentru instituirea sau asigurarea funcționării pieței interne, în conformitate cu dispozițiile incidente ale tratatelor. (2) Piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în care libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispozițiile tratatelor”.

Având în vedere aceste prevederi din Tratate și constatând că în spațiul public se vorbește din ce în ce mai mult despre „migrația economică”, inclusiv cu referire la cetățenii europeni, întreb Comisia dacă nu consideră că se impune o clarificare terminologică a statutului cetățeanului european care se deplasează în spațiul UE, cetățean care nu poate fi considerat drept „migrant”, iar deplasarea acestuia în spațiul UE, indiferent de scopul acesteia, nu poate fi confundată cu fenomenul migrației?

 JO C 228 din 17/07/2014
Ultima actualizare: 20 noiembrie 2013Notă juridică