Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
3 stycznia 2014 r.
E-000027-14
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu
Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE)

 Przedmiot:  Walka z bezrobociem wśród młodych
 Odpowiedź 

W ramach walki z bezrobociem większość krajów członkowskich już wdrożyła lub jest w trakcie wdrażania różnych form pomocy osobom młodym. Instrumenty pomocowe obejmują zarówno pomoc doraźną jaką są gwarancje dla młodych, jak i działania długofalowe takie jak reformy systemów edukacyjnych.

W moim sprawozdaniu o możliwych rozwiązaniach walki z bezrobociem wśród młodych podkreśliłam, że ze względu na specyfikę modelu zatrudniania, różną kulturę pracy oraz uwarunkowania geograficzno-gospodarcze rozwiązania zastosowane w poszczególnych krajach muszą być różnorodne i dostosowane do specyficznej sytuacji danego kraju lub nawet regionu.

W celu osiągnięcia skutecznej poprawy sytuacji niezbędne jest monitorowanie zastosowywanych rozwiązań, ich analiza a także gromadzenie danych statystycznych odnośnie osiąganych rezultatów tak, aby możliwe było opracowanie zbioru najefektywniejszych rozwiązań oraz opracowanie zbioru najlepszych praktyk.

W związku z tym chciałabym zapytać:
1. Jakie kroki podjęła Komisja w celu ustanowienia instrumentu monitorowania wdrażanych rozwiązań i badania ich skuteczności?
2. Czy Komisja ma zamiar przygotować szczególny program w celu gromadzenia danych statystycznych odnośnie rozwiązań wspierających zatrudnianie młodych, które są stosowane w politykach zatrudniania w poszczególnych państwach?
 Dz.U. C 279 z 22/08/2014
Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2014Informacja prawna