Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български (селекциониране)
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Парламентарни въпроси
14 януари 2014 г.
E-000325-14
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Slavi Binev (EFD)

 Относно:  Нарушения на фундаментални права и свободи на българското малцинство в Република Сърбия
 Отговор(и) 

Българското малцинство в Република Сърбия е поставено в крайно неприятно и неравностойно положение, отказват му се основоположни права и свободи. Република Сърбия не спазва човешки права и свободи, които са неотменна и фундаментална част от членството в ЕС. Сръбската държава трябва да зачита основните права и свободи на гражданите, залегнали и в Хартата на основните права на Европейския съюз. Българското малцинство е подложено на сериозен културен, образователен и социален натиск от страна на сръбската държава, която трябва: да улесни преподаването на български език в училищата, а не да го възпрепятства, както е в момента; да възстанови излъчването на програма на български език; да улесни разпространението на български печатни издания и радио-телевизионни програми; да прекрати подмяната на културно-историческото наследство на българското малцинство, сменяйки наименованията на български религиозни обекти; да не пречи на съхранението на културната идентичност на българското малцинство. Сръбските власти нехаят за престъпления срещу българи, не наказват виновните.

Моите въпроси са:
1. Какво смята да предприеме Комисията, за да защити правата и свободите на българското малцинство в Сърбия?
2. Възнамерява ли Комисията да започне присъединителни преговори с държава, неспазваща основните права и свободи?
 ОВ C 286 от 27/08/2014
Последно осъвременяване: 27 януари 2014 г.Правна информация