Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
18. helmikuuta 2014
E-001868-14
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Mitro Repo (S&D)

 Aihe:  Valmisteverodirektiivin muutokset: verovapaiden myymälöiden salliminen maa-asemilla
 Vastaus 

Neuvoston direktiivi valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta (ns. valmisteverotusdirektiivi) (2008/118/EY) sallii verovapaat myymälät vain lentoasemille ja satamiin, joissa sijaitsevilla liikkeillä on lupa myydä tuotteita verovapaasti EU:n alueelta poistuville matkailijoille.

Komission on ollut määrä tarkistaa valmisteverotusdirektiivi ja ehdottaa uusia tai tarkistettuja direktiivejä.

Euroopan unionin ja kolmansien maiden välinen liikenne on kasvanut huomattavasti, minkä vuoksi myös maa-asemien merkitys on korostunut. Verovapaan myynnin mahdollistamisella nykyisten lentokenttien ja satamien lisäksi myös kolmansien alueiden tai kolmansien maiden ja unionin rajalla olevilla maa-asemilla olisi sekä Euroopan unionin raja-alueita työllistävä että kuluttajaa palveleva vaikutus.

1. Milloin komissio aikoo antaa ehdotuksia direktiivistä?

2. Onko komissio harkinnut muuttavansa valmisteverotusdirektiiviä siten, että se antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden vapauttaa valmisteverosta verovapaiden myymälöiden luovuttamat valmisteveron alaiset tavarat, jotka maa-asemilla kolmannelle alueelle tai kolmanteen maahan matkustava matkustaja kuljettaa henkilökohtaisissa matkatavaroissaan?

3. Mitä komission arvion mukaan seuraisi siitä, että jäsenvaltiot soveltaisivat valmisteveron vapauttamista myös maa-asemilla, kuten Suomen ja Venäjän välisillä maa-asemilla?

 EYVL C 331, 23/09/2014
Päivitetty viimeksi: 7. maaliskuuta 2014Oikeudellinen huomautus