Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
31. maaliskuuta 2014
E-003993-14
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Mitro Repo (S&D)

 Aihe:  EU:n arktisen alueen strategia ja Jäämeren kulkuyhteyksien parantaminen
 Vastaus 

Pohjois-Lapissa ja Barentsin alueella on valtavat luonnonrikkaudet. Arktinen kilpajuoksu on alkanut, mutta Euroopan unionilta puuttuu yhä visio ja missio siitä, miten aluetta tulisi hyödyntää.

Euroopan unionin ja Suomen liikenneyhteydet Norjan ja Luoteis-Venäjän öljy‐ ja kaasukentille sekä Pohjoisen meriväylän Euroopan puoleiseen päähän ovat nykyisin vain maantieyhteyksien varassa. Merkittävästi lisääntyvät kuljetustarpeet edellyttäisivät kustannustehokkaan ja ekologisesti kestävän kuljetusjärjestelmän kehittämistä alueelle. Meri‐ ja etenkin raideliikenneyhteyksien parantamiseksi arktiselle alueelle on löydettävä ratkaisu.

Euroopan parlamentti on pyytänyt komissiota ja neuvostoa esittämään selkeän poliittisen näkemyksen, painopisteet ja tavoitteet sekä konkreettiset toimenpiteet kattavan arktista aluetta koskevan EU:n strategian toteuttamiseksi.

Ottaen huomioon tämän ja parlamenttiedustajien asiasta aiemmin esittämät kysymykset:
Milloin komissio aikoo esittää kattavan strategian ja toimenpidesuunnitelman arktiselle alueelle?
Miten komissio aikoo tukea Euroopan unionin kolmea arktiseen alueeseen kuuluvaa maata, Suomea, Ruotsia ja Tanskaa, jotka eivät voi toimia alueella yksin?
Onko komissiolla suunnitelmia Jäämeren meri‐ ja raideliikenneyhteyksien parantamiseksi ja tukemiseksi arktiseen alueeseen kuuluvien jäsenmaiden, etenkin Suomen kautta? Olisiko Jäämeren meri‐ ja raideliikenneyhteyksien parantaminen mahdollista komission lanseeraaman 50 miljardin euron ”Verkkojen Eurooppa” ‐välineen puitteissa?
Miten komissio/ulkosuhdehallinto aikoo hyödyntää jo olemassa olevaa ja toimivaa pohjoista ulottuvuutta arktisella alueella?
Minkälaista rajat ylittävää yhteistyötä komissio on suunnitellut Norjan ja Venäjän kanssa, joiden aluevesillä sijaitsee valtaosa mahdollisista energiaesiintymistä?
 EYVL C 435, 04/12/2014
Päivitetty viimeksi: 12. toukokuuta 2014Oikeudellinen huomautus