Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
2. huhtikuuta 2014
E-004086-14
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Mitro Repo (S&D)

 Aihe:  Muovijäte ja kansainvälinen merten muovisopimus
 Vastaus 

Jokainen Euroopan 508 miljoonasta kansalaisesta käyttää keskimäärin 198 kertakäyttöistä kevytmuovipussia vuodessa. Muovijäte aiheuttaa suurta vahinkoa ympäristölle. Kelluva muovijäte uhkaa merten ekosysteemejä. Monet muoveista eivät maadu ollenkaan vaan ne vain hajoavat pienemmiksi palasiksi.

Meriin hajonneet muovinpalaset päätyvät meressä elävien tai siitä ravintonsa saavien eläinten ravinnoksi ja tätä kautta lopulta myös meidän ruokapöytiimme. Lisäksi peräti 94 prosenttia Pohjanmeren linnuista kärsii muovijätteistä vatsalaukussa.

Asiaa on tutkittu Suomessa merentutkimusalus Arandalla. Meren muovijätehiukkaset sitovat itseensä jopa miljoonakertaisia määriä ympäristömyrkkyjä meriveteen verrattuna. Osalle Itämeren kaloista on jo asetettu syöntirajoituksia.

Euroopan unioni on huomioinut muovikassien ympäristöhaitat. Komission aiheesta laatima vihreä kirja sekä Euroopan parlamentin kannanotto korostavat, että ongelman taustalla on muun muassa EU:n jätelainsäädännön puutteellinen täytäntöönpano.

Ottaen huomioon tämän ja parlamenttiedustajien asiasta aiemmin esittämät kysymykset:
1. Onko komissio kartoittanut yhteistyössä jäsenmaiden kanssa mahdollisuuksia toimia YK:ssa kansainvälisen merten muovisopimuksen alullepanijana?
2. Millä tavoin komissio aikoo tukea parlamentin vaatimusta kaikkein vaarallisimpien muovien, kuten ohutmuovipussien, poistamisesta kokonaan Euroopan markkinoilta?
3. Millä tavoin komissio aikoo tukea parlamentin esittämiä sitovia keräämis‐ ja lajittelutavoitteita, pakollisia kierrätettävyysvaatimuksia sekä keräyksen, lajittelun ja yleisen jätehuollon vaatimusten yhdenmukaistamista?
4. Sitoutuuko komissio esittämään vuoden loppuun mennessä parlamentin vaatimia ehdotuksia, joilla lopetettaisiin kierrätettävän ja talteen otettavan jätteen vieminen kaatopaikalle vuoteen 2020 mennessä ja vähennettäisiin näin muovien polttamista?
5. Tehokkain tapa vähentää kertakäyttöisten muovikassien määrää on periä niistä maksu. Nyt kukin jäsenmaa saa itse päättää keinoista vähentää muovikassien määrää 80 prosentilla. Harkitseeko komissio esittävänsä yhtenäistä maksuvaatimusta muovikasseille, mikäli jäsenmaat eivät saavuta tavoitetta?
 EYVL C 367, 16/10/2014
Päivitetty viimeksi: 12. toukokuuta 2014Oikeudellinen huomautus