Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български (селекциониране)
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Парламентарни въпроси
14 април 2014 г.
E-004663-14
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Slavi Binev (EFD)

 Относно:  Груби нарушения на европейско право в транспортния сектор
 Отговор(и) 

Права на български граждани биват грубо погазвани поради строежа на „Северна скоростна тангента“ в София, която е част от Трансевропейската транспортна мрежа (ТЕN-Т) и свързва няколко коридора — IV, VIII и X. Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Направената оценка за цената на имотите, които подлежат на отчуждаване за строежа на отсечката, е скандална и напълно незаконосъобразна. Формирана е цена от 0,6—0,8 лв/кв.м обработваема земя (тя и в момента е засята, за което има сключени договори за европейско финансиране). Част от урегулираните имоти, за които собствениците с години плащат местни данъци и такси смет, незаконосъобразно са посочени като земеделски земи. Обявлението за започналата процедура по отчуждаване не е публикувано на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие. 1 %—4 % от бюджета на целия обект са отделени за отчуждаване на земя за обект „Северна скоростна тангента“, а в миналото за аналогични обекти на територията на същото населено място са били отделяни около 20 %. Най-големите земеделски фондове, както и Националният статистически институт, дават възходяща линия на цената на земеделската земя. Отчуждаването за общински и държавни нужди се случва по различни методики и различни оценки. Съществуват сериозни съмнения за непрозрачност и умисъл. Споменатите нарушения са транспонирано европейско законодателство. Съществува реален риск от неусвояване на до 200 милиона лева от структурните фондове на ЕС.

Моите въпроси са:
1. Наясно ли е уважаемата Комисия с тези факти?
2. Какво смята да предприеме Комисията във връзка с неспазването на европейското законодателство от страна на управляващите в България?
 ОВ C 435 от 04/12/2014
Последно осъвременяване: 20 май 2014 г.Правна информация