Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
16. huhtikuuta 2014
E-005050-14
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Mitro Repo (S&D)

 Aihe:  Kolmansissa maissa toimivien eurooppalaisten yritysten yhteiskuntavastuu
 Vastaus 

Huhtikuussa 2013 Dhakassa, Bangladeshin pääkaupungissa sortui Rana Plaza ‐niminen kahdeksankerroksinen tehdasrakennus. Yli tuhannen työntekijän kuoleman vaatinut onnettomuus nosti vaatetehtaiden kurjuuden jälleen maailman tietoisuuteen. Paikallisten mielenosoitusten jälkeen vaatetehtaiden työntekijöiden kuukausipalkka on nostettu 28 eurosta 48 euroon. Silti uusien selvitysten mukaan olot ja työtahti tehtaissa ovat jopa rankempia kuin aikaisemmin. Bangladesh on Kiinan jälkeen maailman toiseksi suurin vaatevalmistaja.

Euroopan unioni on sitoutunut edistämään kaikissa toimintalinjoissaan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimusten ja erityisesti työelämän perusnormien ratifiointia ja tehokasta täytäntöönpanoa. Euroopan unioni on lisäksi sisällyttänyt sosiaaliset oikeudet vuonna 2012 hyväksyttyyn ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevaan EU:n strategiakehykseen, joka on tarkoitettu käytettäväksi EU:n ulkosuhteissa.

Komissio on kertonut vastauksessaan kirjalliseen kysymykseen (E-000618/2013) edistävänsä yritysten yhteiskuntavastuuta ja kansainvälisesti tunnustettuja periaatteita ja suuntaviivoja kannustamalla eurooppalaisia yrityksiä tekemään riskilähtöisiä asianmukaista huolellisuutta koskevia arviointeja (due diligence) myös toimitusketjuissa.

Komissio on myös todennut, että kestävän kehityksen standardeihin liittyvät vapaaehtoiset järjestelyt edellyttävät toimitusketjujen jokaisen osan seurantaa.

Ottaen huomioon tämän ja parlamentin jäsenten asiasta aiemmin esittämät kysymykset:
1. Millä käytännön keinoin komissio on edistänyt ja valvonut eurooppalaisten yritysten yhteiskuntavastuun ja kansainvälisesti tunnustettujen periaatteiden ja suuntaviivojen toteutumista?
2. Millä käytännön keinoin komissio aikoo puuttua kolmansissa maissa toimivien eurooppalaisten yritysten toimitusketjujen jokaisen osan seurantaan?
3. Onko komissio valmis ehdottamaan entistä sitovampia yhteiskuntavastuun vaatimuksia sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toimiville eurooppalaisille yrityksille?
 EYVL C 405, 14/11/2014
Päivitetty viimeksi: 6. toukokuuta 2014Oikeudellinen huomautus