Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
20 ianuarie 2015
E-000704-15
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Pablo Iglesias (GUE/NGL) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Teresa Rodriguez-Rubio (GUE/NGL) , Pablo Echenique (GUE/NGL) , Javier Nart (ALDE) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Karima Delli (Verts/ALE) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Helmut Scholz (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Ivo Vajgl (ALDE) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Sabine Lösing (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Fabio De Masi (GUE/NGL) , Zoltán Balczó (NI) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Malin Björk (GUE/NGL) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Vilija Blinkevičiūtė (S&D) , Agnes Jongerius (S&D) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Edouard Martin (S&D) , Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D) , Guillaume Balas (S&D) , Pavel Poc (S&D) , Javi López (S&D) , Michela Giuffrida (S&D) , Emmanuel Maurel (S&D) , Kateřina Konečná (GUE/NGL) , Alessandra Moretti (S&D) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Sylvie Guillaume (S&D) , Eric Andrieu (S&D) , Matt Carthy (GUE/NGL) , Clara Eugenia Aguilera García (S&D) , Isabelle Thomas (S&D) , Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Bodil Ceballos (Verts/ALE) , Elly Schlein (S&D) , Bart Staes (Verts/ALE) , Emilian Pavel (S&D) , Ignazio Corrao (EFDD) , Igor Šoltes (Verts/ALE) , Jan Keller (S&D) , Emmanouil Glezos (GUE/NGL) , József Nagy (PPE) , Gabriele Zimmer (GUE/NGL) , Jutta Steinruck (S&D) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD)

 Subiect:  Planul de disponibilizări al Coca-Cola
 Răspuns(uri) 

În iunie 2014, Audiencia Nacional (instanță spaniolă) a declarat nulă procedura de concediere colectivă a 821 de lucrători inițiată de Coca-Cola Iberian Partners (CCIP), care a implicat închiderea a trei fabrici în Spania. Sentința obligă la reangajarea celor concediați cu plata salariilor pe care aceștia nu le-au încasat. În plus, potrivit sentinței, procesul de fuziune nu a fost realizat în mod corespunzător, nici nu au fost comunicate schimbările în cadrul întreprinderii reprezentanților lucrătorilor. De asemenea, sindicatele nu au fost informate în mod corespunzător cu privire la planurile de restructurare sau cu privire la existența practicilor de spargere a grevelor prin transferarea producției fabricilor aflate în grevă către alte fabrici care funcționau.

1. Intenționează Comisia, în calitate de gardian al legislației comunitare împreună cu CJUE, să solicite guvernului spaniol să ia măsuri pentru a obliga Coca-Cola să respecte legea?

2. Consideră Comisia că ar trebui să vegheze asupra protejării lucrătorilor europeni, având în vedere că Coca-Cola a încălcat drepturi fundamentale, cum ar fi dreptul la grevă, articolele 24 și 28 din Constituția Spaniei, precum și articolele 27, 28 și 30 din titlul IV al Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene?

Limba originală a întrebării: ES 
Ultima actualizare: 10 februarie 2015Notă juridică