Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
10. helmikuuta 2015
E-002143-15
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Heidi Hautala (Verts/ALE)

 Aihe:  Seksuaali‐ ja lisääntymisterveyden ja niitä koskevien oikeuksien rahoittaminen kehitysavun piirissä
 Vastaus 

EU:n kehityspolitiikkaa ja ulkomaista apua ja niiden täytäntöönpanoa koskevissa komission vuosikertomuksissa esitetään katsaus alakohtaisiin maksusitoumuksiin ja maksuihin OECD:n kehitysapukomitean alakoodien mukaisesti. Tähän sisältyy väestöpolitiikka ja ‐ohjelmat sekä lisääntymisterveys, mutta kokonaismääristä ei ole tarkempaa erittelyä.

Monissa asiakirjoissa (etenkin vuoden 2006 neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien, Euroopan parlamentin ja komission yhteisessä kehityspolitiikan julkilausumassa ”Eurooppalainen konsensus”) komissio ja muut EU:n toimielimet ovat ilmaisseet tukevansa kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin toimintaohjelmaa, johon sisältyy neljä osaa:
1. perhesuunnittelupalvelut
2. lisääntymisterveyspalvelut
3. sukupuolitaudit/HIV/AIDS
4. perustutkimus, tietoaineistot sekä väestö- ja kehityspolitiikan analysointi.

Nykytietojen valossa on mahdotonta tietää, missä määrin EU:n toimielimet ovat rahoittaneet väestö- ja kehityskonferenssin toimintaohjelman neljää osaa.

Aikooko komissio antaa parlamentille tietoja edellisen monivuotisen rahoituskehyksen piiriin kuuluvista vuosittaisista ja vuoden 2014 talousarvioon kuuluvista alakohtaisista maksuista?

Voiko komissio lisäksi selvittää tukeaan kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin eri aloille nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa?

Kysymyksen alkukieli: EN 
Päivitetty viimeksi: 4. maaliskuuta 2015Oikeudellinen huomautus