Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
16. helmikuuta 2015
E-002504-15
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Ivo Vajgl (ALDE) , Jeppe Kofod (S&D) , Julie Girling (ECR) , Marco Zullo (EFDD) , Michela Giuffrida (S&D) , Bart Staes (Verts/ALE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Marco Affronte (EFDD) , Pavel Poc (S&D) , Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE) , Klaus Buchner (Verts/ALE) , Rikke Karlsson (ECR) , Heidi Hautala (Verts/ALE)

 Aihe:  Magottien laiton kauppa
 Vastaus 

Alankomaissa hiljan julkaistun raportin mukaan magottia uhkaa sukupuuttoon kuoleminen (https://www.aap.nl/en/news/aap-alerts-barbary-macaques-danger-extinction).

Vuosittain 200 magottia, suurin osa pentuja, vangitaan luonnosta Marokossa. Tämä määrä ylittää jo Keski-Atlaksella tavatun suurimman populaation ennallaan pitävän arvon. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan magotti kuolee sukupuuttoon 15‐20 vuodessa ja kuuluu siten maailman haavoittuvimpiin lajeihin. Suurin osa nuorista apinoista päätyy lemmikeiksi Eurooppaan. Tämä aiheuttaa apinoille vakavia eläinten hyvinvointiin liittyviä ongelmia sekä ihmisille terveys‐ ja turvallisuusriskejä. Vaikka magotit kuuluvat CITES:n liitteessä II lueteltuihin lajeihin, niiden laaja laiton kauppa Euroopassa jatkuu edelleen. CITES:n täytäntöönpano ei selvästikään kuuluu Marokon tärkeimpiin huolenaiheisiin; CITES:n täytäntöönpanoa voitaisiin tehostaa myös Euroopassa. Miksi magotin laiton kauppa ei ole tärkeä huolenaihe komissiolle?

— Mitä toimia komissio aikoo toteuttaa saadakseen Marokon täyttämään CITES:n mukaiset velvoitteensa?

— Mitä täytäntöönpanotoimia komissio aikoo toteuttaa tämän laittoman kaupan tyrehdyttämiseksi?

— Voisiko komissio antaa yksityiskohtaisen selvityksen kaikista toimista, joita on toteutettu luonnonvaraisten eläinten laittoman kaupan torjumiseksi?

Kysymyksen alkukieli: EN 
Päivitetty viimeksi: 4. maaliskuuta 2015Oikeudellinen huomautus