Povratak na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski (Odabrano)
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentarna pitanja
27. veljače 2015.
E-003194-15
Pitanje za pisani odgovor
upućeno Komisiji
Članak 130.
Dubravka Šuica (PPE)

 Predmet:  Europska baza podataka o požarima
 Odgovor(i) 

Smatra li Komisija da je potrebno izraditi jedinstvenu europsku bazu podataka o požarima kako bi se efikasnije zaštitili od požara, koji su jedan od velikih problema EU-a? Poznato je da ne postoji jedinstvena europska strategija za borbu protiv požara nego je to, po načelu supsidijarnosti, ostavljeno državama članicama na izbor. Tako su u Hrvatskoj, zemlji iz koje ja dolazim, znanstvenici vršili testiranja otpornosti na vatru materijala koji se koriste za izolaciju građevinskih objekata te su to vršili britanskim metodama s obzirom na to da ne postoje zajednički europski standardi.

Posljednje ažuriranje: 11. ožujka 2015.Pravna napomena