Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
3. maaliskuuta 2015
E-003438-15
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Heidi Hautala (Verts/ALE)

 Aihe:  Kastijärjestelmään perustuva syrjintä
 Vastaus 

Kastijärjestelmään perustuva syrjintä tuo mukanaan vakavia ihmisoikeusrikkomuksia ja koskee yli 260 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti. YK on käsitellyt laajasti kastijärjestelmään perustuvaa syrjintää, ja YK:n sopimuksilla perustettujen elinten laatimissa raporteissa, yleisessä määräaikaisarvioinnissa ja erityismenettelyissä (yhteensä 17 toimeksiannon haltijaa) on nostettu esiin vakavia huolenaiheita kastijärjestelmään perustuvasta syrjinnästä. Kastijärjestelmään perustuvasta syrjinnästä annetussa parlamentin päätöslauselmassa 2013/2676(RSP) korostuu parlamentin syvä huoli tällaisesta syrjinnästä johtuvista järjestelmällisistä ihmisoikeusrikkomuksista.

1. Onko komissio toteuttanut toimia laatiakseen kastijärjestelmään perustuvan syrjinnän torjuntaa koskevia toimintamalleja ottamalla huomioon selvityksissään useat ja toisiinsa limittyvät syrjinnän muodot, asiaankuuluvat ihmisoikeusvuoropuhelut ja hanketuen?

2. Missä määrin erityisaloitteita, joilla pyritään puuttumaan kastijärjestelmään perustuvaan syrjintään, sisällytetään EU:n vuotuiseen toimintasuunnitelmaan?

3. Mitä toimia komissio on toteuttanut varmistaakseen, että EU:n julkilausumissa, toimissa ja strategioissa otetaan huomioon kastijärjestelmään perustuva syrjintä ja muut syrjinnän muodot?

Kysymyksen alkukieli: EN 
Päivitetty viimeksi: 17. maaliskuuta 2015Oikeudellinen huomautus