Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
29. kesäkuuta 2015
E-010525-15
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Sirpa Pietikäinen (PPE) , Heidi Hautala (Verts/ALE)

 Aihe:  Elävän karjan ja lampaiden vienti kolmansiin maihin
 Vastaus 

Eurostatin tietojen mukaan EU vie vuosittain noin kaksi miljoonaa nautaeläintä ja lammasta Lähi-itään, Pohjois-Afrikkaan ja Turkkiin. Komissiolle on toistuvasti esitetty todisteita siitä, että EU:sta kyseiselle alueelle viedyt eläimet teurastetaan tavalla, joka aiheuttaa äärimmäistä kärsimystä, ja että Maailman eläintautijärjestön (OIE) vahvistamia teurastettavien eläinten hyvinvointia koskevia kansainvälisiä standardeja rikotaan yleisesti. Pitkät kuljetusmatkat aiheuttavat myös suurta kärsimystä. Jokin aika sitten tuhansia lampaita kuoli matkalla Romaniasta Jordaniaan.

Mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä edellä mainitun viennin huomioon ottaen, jotta se täyttäisi SEUT-sopimuksen 13 artiklan mukaisen velvoitteensa ottaa eläinten hyvinvointi täysimääräisesti huomioon EU:n maatalous‐ ja liikennepolitiikan laatimisessa ja täytäntöönpanossa?

Onko komissio keskustellut viejäjäsenvaltioiden kanssa mahdollisuudesta korvata elävien eläinten vienti tälle alueelle ruhojen viennillä?

Äskettäin Beirutissa pidetty teurastettavien eläinten hyvinvointia koskeva TAIEX-seminaari on tervetullut asia. Yksi seminaari ei kuitenkaan pysty paljoakaan auttamaan alueen maita parantamaan standardejaan. Mihin muihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä auttaakseen kyseisiä maita noudattamaan Maailman eläintautijärjestön (OIE) vahvistamia teurastettavien eläinten hyvinvointia koskevia kansainvälisiä standardeja?

Kysymyksen alkukieli: EN 
Päivitetty viimeksi: 11. elokuuta 2015Oikeudellinen huomautus