Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
30. lokakuuta 2015
E-014344-15
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Heidi Hautala (Verts/ALE)

 Aihe:  Jätteiden mereenlasku kansainvälisillä merialueilla
 Vastaus 

Itämeren suojelemiseksi rannikon asutuksen jätteiden käsittelyä säädellään ja valvotaan tiukasti, varsinkin EU-jäsenmaissa. Maiden aluevesillä liikkuvien alusten jätteiden käsittely on säädeltyä ja jätteiden vastaanottokapasiteettiin satamissa on investoitu merkittävästi. Tästä poiketen kansainvälisillä merialueilla liikkuvien alusten jätteiden talteenottoa koskevaa sääntelyä ei ole, vaan ne voivat laskea käyttö- ja viemärijätteensä Itämereen.

Itämerellä risteilee vuosittain 4 miljoonaa turistia, jotka tuottavat päivittäin keskimäärin 170 litraa jätevettä henkilöä kohden. Suurin osa risteilyaluksista pumppaa edelleen jätevetensä laillisesti Itämereen, vaikka kaikilla Itämeren rantasatamilla on valmius ottaa jätevesiä vastaan.

Suomi, lukuisat muut Itämeren rantavaltiot ja WWF ovat jo vuosikausia yrittäneet saada jätevesien laskemisen pysäyttävää kieltoa voimaan Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n ja Itämeren suojelukomission HELCOMin kautta. Kiellon täytäntöönpanoa on kuitenkin lykätty IMO:ssa kerta toisensa jälkeen, ja nyt kiellon voimaansaattamisen ajankohdaksi kaavaillaan vuotta 2019 (uudet alukset) ja 2021 (kaikki alukset). Alun perin kiellon oli määrä tulla voimaan jo 2013. Sen lisäksi Venäjän vastustuksen vuoksi on vaarana, että Suomenlahdella voisi kiellonkin jälkeen laskea jätevesiä mereen.

Mitä komissio aikoo tehdä Itämeren suojelemiseksi ja jätteiden käsittelyä kansainvälisillä merialueilla koskevan sääntelyn pikaiseksi täytäntöönpanemiseksi tai asian edistämiseksi vapaaehtoisuuden pohjalta?

Päivitetty viimeksi: 24. marraskuuta 2015Oikeudellinen huomautus