Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
12 listopada 2015 r.
E-014682-15
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Zdzisław Krasnodębski (ECR)

 Przedmiot:  Pociągnięcie do odpowiedzialności Chorwacji i Austrii za naruszenie zobowiązań ciążących na mocy Traktatów
 Odpowiedź 

Media europejskie donoszą o nieustającej fali imigrantów nielegalnie przekraczających granice Unii Europejskiej, która uderza w szczególności w Republikę Słowenii oraz Bawarię wchodzącą w skład Republiki Federalnej Niemiec. Jest to skutek niepokojącej postawy Chorwacji i Austrii, które nie tylko nie kontrolują ruchu na swoich granicach, ale wszystkich zmierzających do Niemiec cudzoziemców przewożą autobusami pod granice sąsiadów.

1. Jak Komisja ocenia postawę ww. państw członkowskich w świetle art. 10 ust. 1 rozporządzenia nr 343/2003 (Dublin II), a także art. 7, a w przypadku samej Chorwacji również art. 3 i art. 6 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r.? 2. Czy Komisja rozważy możliwość wszczęcia postępowania na podstawie art.258 TFUE, w związku z naruszeniem przez Chorwację i Austrię zobowiązań traktatowych wymagających przestrzegania ww. rozporządzenia i Konwencji? 3. Jeśli tak, w jakim terminie zostaną podjęte decyzje o ewentualnym wszczęciu postępowania i przedstawieniu zarzutów? Jakie to będą zarzuty?

Ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2015Informacja prawna