Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
25 lutego 2016 r.
E-001613-16
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Zdzisław Krasnodębski (ECR)

 Przedmiot:  Podstawy naukowe polityki klimatycznej Unii Europejskiej
 Odpowiedź 

UE konsekwentnie prowadzi politykę klimatyczną opartą na stopniowej dekarbonizacji energetyki. Już w 1988 r. w punkcie 71. „Dokumentu roboczego na temat wewnętrznego rynku energetycznego” (COM(88) 238 final) Komisja zachęcała do wprowadzenia regulacji mających na celu ograniczenie emisji CO2. W komunikacie z 22.1.2014 r. (COM(2014) 15 final) Komisja powołuje się na „kolejne dowody na to, że zmiany klimatu są prawdopodobnie skutkiem działań człowieka, a ograniczenie dalszych zmian w klimacie Ziemi wymaga znacznego i trwałego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych”. Ten kierunek myślenia został podtrzymany w komunikacie prasowym Komisji z 25.11.2015 r.

1. Jakimi dowodami potwierdzającymi wpływ człowieka na zmiany klimatu dysponuje Komisja poza przywołanym w ww. komunikacie dokumentem IPCC? 2. Jakie dowody przeczące wpływowi człowieka na zmiany klimatu analizowała Komisja i dlaczego je odrzuciła? 3. Na opinii których ekspertów – pracowników Komisji bądź zewnętrznych konsultantów – polega Komisja Europejska w ocenie merytorycznej hipotez naukowych potwierdzających wpływ człowieka na zmiany klimatyczne bądź mu przeczących?

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2016Informacja prawna