Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
21. maaliskuuta 2016
E-002346-16
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Heidi Hautala (Verts/ALE)

 Aihe:  Sukupuolten tasa-arvoa unionin ulkoisessa toiminnassa edistävien toimien rahoitus
 Vastaus 

Sukupuolten tasa-arvoa koskevan EU:n toisen toimintasuunnitelman tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä unionin ulkoisissa toimissa. Nämä sitoumukset edellyttävät riittäviä ja asianmukaisia resursseja.

Komissio on ilmoittanut tarjoavansa toimintasuunnitelman tueksi jonkin verran rahoitusta eri kanavien kautta, muun muassa osoittamalla 100 miljoonaa euroa kohdennettuihin toimiin kehitysyhteisön rahoitusvälineeseen sisältyvässä globaalien julkishyödykkeiden ja haasteiden temaattisessa ohjelmassa.

1. Joko kyseinen 100 miljoonan euron määrä, josta osa sisältyy kehitysyhteistyön rahoitusvälineen nykyiseen, vuosien 2014–2017 ohjelmasuunnitteluvaiheeseen, on sidottu? Jos on, voiko komissio toimittaa luettelon kohteina olevista aloitteista?

2. Voiko komissio selventää, mihin uusiin aloitteisiin tukea osoitetaan ja milloin ja otetaanko kyseisissä investoinneissa huomioon ”Investointi ihmisiin” ‐ohjelmasta saadut tulokset ja kokemukset? (Sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamisen ja sukupuolitietoisen budjetoinnin tarpeet on lueteltu globaalien julkishyödykkeiden ja haasteiden temaattiseen ohjelmaan liittyvässä monivuotisessa maaohjelmassa.)

Parlamentti antoi 8. lokakuuta 2015 päätöslauselman sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä kehitysyhteistyössä koskevan Euroopan unionin toimintasuunnitelman uudistamisesta (2015/2754(RSP)), ja sen mukaan sukupuolten tasa-arvo ja toisaalta Agenda 2030 ja terveydenhuollon saatavuus ovat toistensa ennakkoedellytyksiä. Tämä riippuvuussuhde on otettu huomioon tärkeissä aloitteissa, joilla edistetään kestävän kehityksen tavoitteita ja joihin kuuluu YK:n pääsihteerin maailmanlaajuinen strategia naisten, lasten ja nuorten terveyden edistämiseksi.

3. Aikooko komissio osallistua jollain tavoin tähän maailmanlaajuiseen strategiaan?

Kysymyksen alkukieli: EN 
Päivitetty viimeksi: 11. huhtikuuta 2016Oikeudellinen huomautus