Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
16. kesäkuuta 2016
E-004895-16
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Henna Virkkunen (PPE) , Anneli Jäätteenmäki (ALDE) , Miapetra Kumpula-Natri (S&D) , Liisa Jaakonsaari (S&D) , Hannu Takkula (ALDE) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Petri Sarvamaa (PPE) , Paavo Väyrynen (ALDE)

 Aihe:  Rautateiden tavaraliikenteen melun vähentämistä koskeva komission yksiköiden valmisteluasiakirja SWD(2015) 300
 Vastaus 

Saatavilla olevien tietojen mukaan komposiittimateriaalista valmistettujen jarruanturoiden pakollinen käyttöönotto (esitetty rautateiden tavaraliikenteen melun vähentämistä koskevassa komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa SWD(2015) 300) aiheuttaisi Suomessa turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita jarrutusongelmien vuoksi pohjoismaisissa talviolosuhteissa.

Rautatiemelua ei pidetä ongelmana Suomessa, koska maa on harvaan asuttu eikä rautateiden tavaraliikenne kulje kaupunkien keskustojen läpi. Ainoastaan 2–3 prosenttia väestöstä altistuu rautatiemelulle, eikä rautateiden tavaraliikenteen melusta ole valitettu.

Komposiittimateriaalista valmistettujen jarruanturoiden asentaminen vaatii myös mittavia investointeja ja aiheuttaa huomattavia kustannuksia rautatieyhtiöille (ja niiden asiakkaille), ja siten sillä saattaa olla tämän liikennemuodon suosimista koskevaan tavoitteeseen nähden kielteinen vaikutus.

Rautatieyhtiöiden on varmistettava toimintansa turvallisuus kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteissa. Mitä toimia komissio aikoo näin ollen toteuttaa, jotta rautatiepalvelujen turvallisuus pohjoismaisissa talviolosuhteissa voidaan varmistaa, kun se suunnittelee komposiittimateriaalista valmistettujen jarruanturoiden pakollista jälkikäteen asentamista kaikkiin tavaravaunuihin EU:ssa?

Kuinka komissio perustelee komposiittimateriaalista valmistettujen jarruanturoiden pakollista käyttöönottoa toimien suhteellisuuden kannalta, kun otetaan huomioon, että rautateiden tavaraliikenteen melu ei ole ongelma Suomessa?

Kysymyksen alkukieli: EN 
Päivitetty viimeksi: 1. elokuuta 2016Oikeudellinen huomautus