Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
16. kesäkuuta 2016
E-004901-16
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Judith Sargentini (Verts/ALE) , Maria Heubuch (Verts/ALE) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Charles Goerens (ALDE)

 Aihe:  Euroopan kehitysrahasto muuttoliikettä koskevan kumppanuuskehyksen rahoitusvälineenä
 Vastaus 

Komissio julkaisi 7. kesäkuuta 2016 tiedotteen muuttoliikettä koskevasta kumppanuuskehyksestä, jonka yhtenä rahoitusvälineenä käytetään osaa Euroopan kehitysrahaston (EKR) varoista. EKR:n vuosien 2014–2020 määrärahat on kuitenkin jo pitkälti sidottu maaohjelmiin ja alueohjelmiin. Lisäksi EKR:n tavoitteena on köyhyyden vähentäminen ja pitkällä aikavälillä sen poistaminen (yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpanosta annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/322 1 artiklan 2 kohta). Unioni on asettanut tavoitteekseen, että 90 prosenttia EKR:n ulkoiseen apuun käytetyistä varoista lasketaan julkiseksi kehitysavuksi (ODA).

— Missä määrin EKR:n jo maaohjelmiin ja alueohjelmiin sidottuja varoja käytetään kumppanuuskehyksen puitteissa muuttoliikkeen hallintaan?

— Miten kumppanuuskehys vaikuttaa jo suunniteltujen ja sovittujen maa‐ ja alueohjelmien täytäntöönpanoon ottaen huomioon, että niissä on enimmäkseen vain vähän viittauksia muuttoliikkeeseen (esim. Etiopian ja Eritrean maaohjelmat)?

— Miten komissio aikoo saavuttaa 0,7 prosentin julkisen kehitysavun tavoitteen ja tavoitteen, jonka mukaan 90 prosenttia ulkoisesta avusta on laskettava julkiseksi kehitysavuksi nyt, kun osa olemassa olevista varoista käytetään muihin kuin kehitystarkoituksiin?

Kysymyksen alkukieli: EN 
Päivitetty viimeksi: 1. elokuuta 2016Oikeudellinen huomautus