Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Parlamentsfrågor
21 juni 2016
E-005002-16
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Bodil Valero (Verts/ALE)

 Angående:  Turkiets upphävande av parlamentarikers åtalsimmunitet
 Svar 

Turkiet har nyligen hävt åtalsimmuniteten för 138 av parlamentets ledamöter, 101 av dessa ledamöter är oppositionsmedlemmar i det prokurdiska partiet Folkens Demokratiska Parti (HDP). Lagen som häver åtalsimmuniteten anses vara riktad mot HDP, som regeringen har anklagat för att stödja det bannlysta kurdiska arbetarpartiet PKK. I kombination med Turkiets nya anti-terrorlagar riskerar flera av Erdogans politiska motståndare att åtalas och dömas för terroristbrott. Beslutet om slopad åtalsimmunitet är ett i raden av flera odemokratiska åtgärder för att stärka Erdogans politiska makt och införa ett mer presidentstyrt system i Turkiet. Detta sker samtidigt som EU väljer att fortsätta förhandla med Erdogan i flyktingfrågan.

1. Vilka åtgärder har kommissionen tänkt vidta för att påverka Turkiet att inte fortgå med fler odemokratiska inskränkningar likt avskaffad åtalsimmunitet och långtgående anti-terrorlagstiftning?

2. Har den odemokratiska utvecklingen och polariseringen i Turkiet på något sätt påverkat förhandlingarna mellan EU och Turkiet när det gäller flyktingöverenskommelsen och visumlättnader?

3. Med hänsyn till den senaste politiska utvecklingen i Turkiet, hur kan kommissionen säkerställa att Turkiet är ett säkert land för minoritetsgrupper och för andra flyktingar som skickas tillbaka från EU?

Senaste uppdatering: 30 augusti 2016Rättsligt meddelande