Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
16 maja 2017 r.
E-003367-17
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Marek Jurek (ECR) , Zdzisław Krasnodębski (ECR)

 Przedmiot:  Nowelizacja francuskiego Kodeksu zdrowia publicznego
 Odpowiedź 

W lutym 2017 r. francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło nowelizację Kodeksu zdrowia publicznego wprowadzającą kary więzienia i kary finansowe za wypowiedzi publiczne (również w internecie) „wywierające presję moralną i psychologiczną” w celu zapobiegania tzw. aborcji (pozbawieniu życia dziecka poczętego).

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się do Komisji Europejskiej z następującymi pytaniami:

Czy Komisja zajmowała stanowisko w sprawie wskazanej wyżej nowelizacji po zgłoszeniu jej projektu a zwłaszcza po skierowaniu jej przez rząd francuski na drogę szybkiej ścieżki legislacyjnej i w trakcie toczącej się debaty?

Czy zdaniem Komisji nowa ustawa, w szczególności jej ust. 2, nie narusza art. 11 Karty Praw Podstawowych i art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka?

Czy Komisja bierze pod uwagę, że nowa ustawa ograniczy działalność organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem tzw. aborcji?

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2017Informacja prawna