Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
22 października 2008 r.
P-5824/08
ZAPYTANIE PISEMNE skierowane przez: Czesława Adama Siekierskiego (PPE-DE) do Komisji

 Przedmiot: fałszywe środki ochrony roślin
 Odpowiedź 

Podróbki od dawna stanowią problem w wielu sektorach handlu. W dziedzinie tak wrażliwej jak ochrona roślin, gdzie stosowane preparaty poddawane są surowej ocenie, pojawianie się fałszywych produktów stanowi poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska. Fałszywe pestycydy mogą znacząco się różnić od oryginałów – jedne zawierają niskiej jakości substancje aktywne o dużej zawartości toksycznych zanieczyszczeń, a w innych zawartość substancji aktywnych jest niższa niż podana na etykiecie. Wg informacji zawartych w raporcie ECPA (European Crop Protection Association) stwierdzono składniki aktywne, które nie są nawet podobne do tych wymienionych na etykiecie.

W nawiązaniu coraz częściej identyfikowanych przypadków fałszowania środków ochrony roślin w Europie pragnę zapytać czy:

1. DG Sanco podejmie działania koordynujące kampanie informacyjne i edukacyjne dla służb i rolników prowadzone w wybranych krajach członkowskich (Hiszpania, Polska, Włochy, Grecja) przez organizacje kontrolujące rynek środków ochrony roślin i inne organizacje, z wolą przeniesienia pozyskanych tam doświadczeń na inne kraje?
2. Czy DG Sanco weźmie udział w międzynarodowej konferencji w tej sprawie, organizowanej w Warszawie 13 listopada 2008r.?
3. Czy DG Sanco, jako dyrektoriat wiodący może podjąć inicjatywę sporządzenia przez DG Enterprise studium dotyczącego fałszywych środków ochrony roślin analogicznego do przygotowywanego obecnie studium na temat fałszywych farmaceutyków w Europie?

 Dz.U. C 316 z 23/12/2009
Ostatnia aktualizacja: 28 październik 2008Informacja prawna