Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
26. lokakuuta 2009
P-5309/09
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Mitro Repo (S-D) komissiolle

 Aihe: Pikalainoja koskeva sääntely ja tilastointi
 Vastaus 

Pikalainat ovat erityinen ongelma Pohjoismaissa ja leviämässä nopeasti muihin EU-maihin. Jo vuonna 2007 internetlainoja oli yhdeksässä ja tekstiviestilainoja kolmessa Suomen rahoitustarkastuksen aihetta käsittelevään kyselyyn vastanneessa maassa. Suomessa pikaluottoja myönnettiin viime vuonna yli miljoona kappaletta.

Pikaluotoilla tarkoitetaan nopeasti saatavia, summaltaan pieniä, alle kolmen kuukauden pituisia kulutusluottoja, joita myönnetään tekstiviesti- tai internethakemuksen perusteella ja joiden saamiseksi ei edellytetä vakuuksia. Luottojen määrät vaihtelevat muutamasta kymmenestä eurosta 200 euroon, mutta kun lainoista perityt kustannukset muutetaan todelliseksi vuosikoroksi, voi keskimääräinen korko olla yli 500 prosenttia.

Kulutusluottoja koskee vuonna 2008 annettu uusi kulutusluottodirektiivi 2008/48/EC(1), mutta sen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät luottosopimukset, joissa luoton kokonaismäärä on alle 200 euroa. Kansalliseen harkintaan siis jää, sovelletaanko direktiivin säännöksiä myös näihin luottoihin. Useissa jäsenvaltioissa pikaluottotoimintaa ei säännellä lainkaan.

Taustamuistiossa komission ehdotuksesta kuluttajansuojadirektiiviksi määritellään direktiivin koskevan juuri kulutusluottodirektiivin ulkopuolelle jääviä luottoja, mutta direktiiviehdotuksesta ei löydy säädöksiä, jotka koskisivat pikaluottotoiminnan ainakin Suomessa havaittuja keskeisiä ongelmia: velvollisuutta ilmoittaa todellinen vuosikorko, aikarajaa lakisääteisen viivästyskoron perimisen aloittamisesta, tekstiviestilainaa hakevan henkilön aukotonta tunnistamista, kieltoa maksaa lainoja yöaikaan ja pikalainayhtiöiden yhteistä asiakasrekisteriä.

Monella ylivelkaantuneella on kestämätön tilanne, ja tätä yritetään paikata uusilla lainoilla pikalainayrityksistä. Nuoret, päihde‑ tai peliongelmaiset ja syrjäytyneet ovat erityisen suuressa vaarassa joutua päällekkäisten pikalainojen takia ylitsepääsemättömään velkakierteeseen. Onko komissiolla ajanmukaisia tilastoja pikalainojen käytöstä ja mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä pikalainatoiminnan sääntelemiseksi?

(1)EUVL L 133, 22.5.2008, s. 66.

 EYVL C 10 E, 14/01/2011
EYVL C 10 E, 14/01/2011
Päivitetty viimeksi: 18. marraskuuta 2009Oikeudellinen huomautus