Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
13 marca 2013 r.
P-002917-13
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu
Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE)

 Przedmiot:  Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości rozwoju w Europie niekonwencjonalnych paliw kopalnych
 Odpowiedź 

W grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska poinformowała o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie przyszłości rozwoju w Europie niekonwencjonalnych paliw kopalnych (np. gazu łupkowego). Z opinii dotyczących tej kwestii, które napływają do mojego biura, wynika, że ankieta stanowiąca główne narzędzie konsultacji nie spełnia podstawowych kryteriów obiektywizmu. Natomiast sposób stawiania pytań sugeruje oczekiwane przez jej autora odpowiedzi. Dodatkowo elementem podważającym wiarygodność ankiety było również to, że początkowo nie była ona dostępna we wszystkich językach urzędowych Wspólnoty, co uniemożliwiało dostęp do niej znacznej części obywateli Unii Europejskiej. Wypełniając ankietę, trudno nie zgodzić się z tymi argumentami, jak również z tym, że właśnie te uchybienia powinny doprowadzić do powtórzenia konsultacji społecznych dotyczących paliw kopalnych.

Dlatego uznając wagę problemu i jednocześnie dbając o możliwość zapewnienia swobodnej wypowiedzi na temat gazu łupkowego zarówno jego zwolennikom, jak i przeciwnikom, chciałabym zapytać, czy Komisja poczyniła już odpowiednie kroki w celu opracowania nowej ankiety, pozbawionej wskazanych wyżej merytorycznych błędów?

 Dz.U. C 372 E z 19/12/2013
Ostatnia aktualizacja: 20 marca 2013Informacja prawna