Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română (selecţionat)
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Întrebări parlamentare
7 ianuarie 2014
P-000071-14
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Comisiei
Articolul 117 din Regulamentul de procedură
Minodora Cliveti (S&D)

 Subiect:  Drepturile cetățenilor europeni
 Răspuns(uri) 

Având în vedere prevederile de la articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană (versiunea consolidată), care enumeră atribuțiile Comisiei în promovarea interesului general al Uniunii, asigurarea aplicării tratatelor și a măsurilor adoptate de instituții în temeiul acestora, precum și supravegherea aplicării dreptului Uniunii,

Având în vedere prevederile de la articolele 2 și 3 din tratatul menționat anterior, care precizează că Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, promovează valorile și bunăstarea popoarelor sale și oferă cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție fără frontiere interne,

Solicit Comisiei să răspundă la următoarele întrebări:

nu consideră că recentele luări de poziție din unele state membre împotriva cetățenilor europeni din România sunt atacuri la adresa principiilor europene ocrotite de tratate?

ce măsuri care decurg din tratate intenționează să ia pentru combaterea acestor poziții?

 JO C 279 din 22/08/2014
Ultima actualizare: 15 ianuarie 2014Notă juridică