Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български (селекциониране)
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Парламентарни въпроси
25 февруари 2014 г.
P-002217-14
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 117 от Правилника за дейността
Slavi Binev (EFD)

 Относно:  Сериозни нарушения на европейското законодателство от страна на Гърция
 Отговор(и) 

Наясно ли е уважаемата Комисия с практиките на гръцкия осигурителен институт ИКА? Става въпрос за грубо погазване на Регламент (EO) № 883/2004 и неговите приложения. Български граждани, които са работили законно в Република Гърция и на които се полага частична пенсия от гръцката държава, тъй като са правили вноски към гръцката пенсионна система, от една година получават с огромно закъснение или въобще не получават тази своя пенсия. След множество сигнали до гръцките компетентни органи не се променя нищо. Българските граждани не получават помощ и от българските власти. Тези действия са в дълбок разрез с разпоредбите на Регламент (EO) № 883/2004, които са пряко приложими в Гърция и България. Други нарушения на държавата членка Гърция са свързани с правилното изчисляване на осигурителния стаж. Българските граждани се оплакват, че гръцките институции не правят коректни изчисления, с което сериозно ощетяват гражданите на България. По този начин се осъществява дискриминация и се създават пречки чужденци да работят в Гърция. Това са дълбоки нарушения и на Лисабонския договор.

Моите въпроси към Комисията са:
1. Какво смята да предприеме Комисията във връзка с грубите нарушения на Регламент (EO) № 883/2004 от страна на Гърция?
2. Какво смята да предприеме Комисията във връзка с грубите нарушения на Лисабонския договор от страна на Гърция?
 ОВ C 365 от 15/10/2014
Последно осъвременяване: 27 март 2014 г.Правна информация