Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
9. syyskuuta 2015
P-012648-15
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Marco Affronte (EFDD) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Ricardo Serrão Santos (S&D) , Dario Tamburrano (EFDD) , David Borrelli (EFDD) , Elly Schlein (S&D) , Eleonora Evi (EFDD) , Pavel Poc (S&D) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Stefan Eck (GUE/NGL)

 Aihe:  Pallopäävalaiden tappaminen Färsaarilla
 Vastaus 

Färsaarilla tapetaan joka vuosi tuhansia pääpallovalaita (Globicephala melas) niin sanotun grindadrap-tapahtuman aikana.

Euroopassa, myös Tanskassa, valaiden tappaminen on kielletty. Kielto perustuu Bernissä 19. syyskuuta 1979 allekirjoitettuun Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelua koskevaan yleissopimukseen, jonka liitteessä II olevaan luetteloon suojelluista eläinlajeista myös pääpallovalaat kuuluvat.

Kahden erillisen grindadrap-tapahtuman aikana 23. heinäkuuta ja 12. elokuuta 2015 joukko Euroopan unionista ja sen ulkopuolelta tulleita ympäristöaktivisteja (kuten Marianna Baldo Italiasta, Christophe Bondue Belgiasta ja Xavier Figarella Ranskasta) pidätettiin ja suljettiin vankilaan syytettyinä valaiden tappamisen häiritsemisestä. Färsaarten lainsäädännössä on tällainen rikos.

Toimenpiteet, joita Tanska toteutti näiden unionin kansalaisten pidättämiseksi poliisi‐ ja merivartioston joukkojen avulla (Tanskan laivaston alus HDMS Triton) Färsaarten lainvalvonnassa, ovat laittomia, sillä niillä rikotaan Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta tehtyä yleissopimusta (III luvun 6 kohdan a alakohta) ja 21. toukokuuta 1992 annettua direktiiviä N:o 92/42).

Onko komissio tietoinen näistä tapahtumista ja niihin liittyvistä olosuhteista?

Mitä toimenpiteitä komissio aikoo toteuttaa kyseisten tapahtumien suhteen?

Kysymyksen alkukieli: EN 
Päivitetty viimeksi: 28. syyskuuta 2015Oikeudellinen huomautus