Regulamentul de procedură al Parlamentului EuropeanVersiune care va intra în vigoare la 2 iulie 2019PDF
Legislatura a 8-a - ianuarie 2017
EPUB EPUB   PDF PDF
CUPRINS
INDICE ANALITIC
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

TITLUL VII : SESIUNI
CAPITOLUL 3 : REGULI GENERALE PENTRU DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

Articolul 163 : Intervenţii cu durata de un minut

În timpul primei şedinţe a fiecărei perioade de sesiune, Preşedintele poate acorda cuvântul, pentru cel mult 30 de minute, deputaţilor care doresc să atragă atenţia Parlamentului cu privire la o chestiune politică importantă. Timpul acordat fiecărui deputat pentru a lua cuvântul nu trebuie să depăşească un minut. Preşedintele poate autoriza o altă perioadă similară în alt moment al aceleiaşi perioade de sesiune.

Ultima actualizare: 13 iunie 2017Notă juridică