Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0196(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0505/2007

Predkladané texty :

A6-0505/2007

Rozpravy :

PV 30/01/2008 - 19
CRE 30/01/2008 - 19

Hlasovanie :

PV 31/01/2008 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0030

Prijaté texty
WORD 35k
Štvrtok, 31. januára 2008 - Brusel Finálna verzia
Dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva ***II
P6_TA(2008)0030A6-0505/2007
KORIGENDÁ

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 31. januára 2008 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES s ohľadom na úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva (13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (13593/6/2007 – C6- 0410/2007)(1) ,

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0594)

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6- 0505/2007),

1.   schvaľuje spoločnú pozíciu;

2.   konštatuje, že akt bol prijatý v súlade so spoločnou pozíciou;

3.   poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady, v súlade s článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

4.   poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 307 E, 18.12.2007, s. 22.
(2) Prijaté texty, 11.7.2007, P6_TA(2007)0336.

Posledná úprava: 2. marca 2009Právne oznámenie