Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 99kWORD 30k
Neljapäev, 15. märts 2012 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Kaheksatunnise maksimaalse kestuse piirangu kehtestamine Euroopa Liidus tapamajja viidavate loomade veole
P7_TA(2012)0096P7_DCL(2011)0049

Euroopa Parlamendi 15. märtsi 2012. aasta deklaratsioon kaheksatunnise maksimaalse kestuse piirangu kehtestamise kohta Euroopa Liidus tapamajja viidavate loomade veole

Euroopa Parlament ,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 13,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi 5. mai 2010. aasta resolutsiooni aastateks 2006–2010 koostatud loomade kaitset ja heaolu käsitleva ühenduse tegevuskava hindamise kohta(1) ,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 123,

A.  arvestades, et nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 põhjendustes kinnitatakse küll, et „loomade, kaasa arvatud tapaloomade, pikki teekondi tuleb võimalikult piirata”, kuid määrusega võimaldatakse siiski veo väga pikk kestus nii vahemaa kui ka aja poolest, mis põhjustab loomadele tõsist kurnatust ja kannatusi ning isegi nende surma veo ajal;

1.  märgib, et petitsiooni „8hours.eu” kaheksatunnise maksimaalse kestuse piirangu kehtestamiseks Euroopa Liidus tapamajja viidavate loomade veole toetab peaaegu miljon eurooplast;

2.  palub komisjonil ja nõukogul läbi vaadata määrus (EÜ) nr 1/2005, et kehtestada kaheksatunnine maksimaalse kestuse piirang Euroopa Liidus tapamajja viidavate loomade veole;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega(2) komisjonile ja liikmesriikide valitsustele.

(1) ELT C 81 E, 15.3.2011, lk 25.
(2) Allakirjutanute nimekiri on avaldatud 15. märtsi 2012. aasta protokolli lisas 2 (P7_PV(2012)03-15(ANN2)).

Viimane päevakajastamine: 8. november 2016Õigusalane teave