Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 66kWORD 20k
Torsdag den 17. januar 2013 - Strasbourg Endelig udgave
Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Irak ***
P7_TA(2013)0023A7-0411/2012

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. januar 2013 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side (10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet ,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (10209/2012),

–  der henviser til udkast til partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side (05784/2011),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 79, stk. 3, artikel 91 og 100, artikel 192, stk. 1, artikel 194, 207 og 209 samt artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0189/2012),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A7-0411/2012),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Iraks regeringer og parlamenter.

Seneste opdatering: 22. januar 2015Juridisk meddelelse